RESTORASYON

HESA İNŞAAT RESTORASYON olarak; Koruma altındaki dünya kültür mirasının; Belgeleme (Klasik veya Fotogrametrik  rölöve teknikleri ile), Analiz (fiziksel ve kimyasal analizler),  Projelendirme (Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Rekonstrüksiyon), Değerlendirme  (onarım, yeniden işlevlendirme), Yapı Denetimi çalışmalarını sürdürmekteyiz. Bu çalışmalarımızı,Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Çevre Bakanlığı, Valilikler, Belediyeler ve Özel Kuruluşlar ‘ a yapmaktayız.